top of page

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowania (cookies)​

"Cookies" ("ciasteczka") to małe pliki tekstowe, przesyłane przez stronę internetową na państwa komputer po to, by umożliwić mu zapamiętanie poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Państwa komputer będzie udostępniał informacje zawarte w "cookies" wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą; nie może o nie występować żadna inna strona internetowa. Są dwa rodzaje "cookies"

Związane z sesją - są one utrzymywane tylko w czasie, w jakim jest uruchomiona przeglądarka. W momencie zamknięcia przeglądarki "cookies" są kasowane. Strony internetowe mogą wykorzystywać "cookies" związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie albo aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony.

Trwałe - tego rodzaju "cookies" są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają;

Jeśli nie życzą sobie państwo, żeby na państwa komputerze przechowywane były "cookies" - trwałe czy też związane z sesją - możecie państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Nadal będziecie państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie. Jednak wyłączenie "cookies" może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. Proszę mieć świadomość, że wyłączenie "cookies" w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie "cookies" na wszystkich innych odwiedzanych przez państwa stronach.

Polityka prywatności

Letto.pl zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem  biuro@letto.pl,  jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z korzystaniem z Twoich danych osobowych, a chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej witryny i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Definicje

Dane osobowe  - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie  - dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub na zbiorach Danych Osobowych.
Podmiot danych  - osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane.
My / nas  (wielkimi
literami lub nie) -Letto.pl

Zasady ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania.

 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego zebrano dane osobowe.

 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych do dowolnego celu.

 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.

 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.

 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych 

Prawa podmiotu danych

 • Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

 • Prawo do informacji - co oznacza, że ​​masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są zbierane, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.

 • Prawo dostępu - co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania - co oznacza, że ​​masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia - co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - co oznacza, że ​​gdy mają zastosowanie określone warunki, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania - co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Z tego prawa możesz skorzystać, ilekroć wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub znacząco wpływa na Ciebie.

 • Prawo do przenoszenia danych - masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w drodze bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.

 • Prawo do złożenia skargi - w przypadku, gdy odrzucimy Twoją prośbę w ramach Praw dostępu, podamy Ci powód, dlaczego tak się dzieje. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Twojej prośby, skontaktuj się z nami.

 • Prawo do pomocy  organu nadzorczego  - co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.

 • Prawo do wycofania zgody - masz prawo cofnąć każdą udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dane, które zbieramy

 • Informacje, które nam przekazałeś
  Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. - głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu / usługi lub do poprawy jakości obsługi klienta. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, w celu komentowania lub wykonywania innych czynności w serwisie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 • Informacje zbierane automatycznie o Tobie
  Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

 • Informacje dostępne publicznie

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych w celu:

 • świadczyć nasze usługi. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosiłeś; dostarczanie Ci artykułów promocyjnych na Twoje żądanie i komunikowanie się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą; i powiadamianie Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.

 • poprawić jakość obsługi klienta;

 • wypełnić obowiązek wynikający z prawa lub umowy;

Używamy Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i / lub za Twoją zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • aby Cię zidentyfikować;

 • aby zapewnić Ci usługę lub wysłać / zaoferować Ci produkt;

 • do komunikowania się w celu sprzedaży lub fakturowania;

Ze względu na prawnie uzasadniony interes przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby przesyłać Ci spersonalizowane oferty * (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);

 • administrowanie i analizowanie naszej bazy klientów (zachowań i historii zakupów) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych / świadczonych produktów / usług;

 • prowadzenie ankiet dotyczących satysfakcji klienta;

Dopóki nie poinformowałeś nas inaczej, uważamy, że oferowanie Ci produktów / usług, które są podobne lub takie same jak Twoja historia zakupów / zachowanie podczas przeglądania, jest naszym uzasadnionym interesem.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);

 • do innych celów, o które poprosiliśmy o Twoją zgodę;

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i / lub wykorzystywania Twoich Danych Osobowych do możliwości przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych Danych Osobowych i wykorzystywania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane poza zakresem niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy są anonimowe. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak jest to potrzebne do celów księgowych lub innych zobowiązań wynikających z prawa, ale nie dłużej niż  [RODO]

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w dodatkowych celach, które nie zostały tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane. Aby to zrobić, zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;

 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom i

 • istniałaby odpowiednia ochrona przetwarzania.

 • Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nieznajomym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia Ci usługi lub poprawy jakości obsługi klienta.

Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (np. HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk i ataków.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach danych. Powiadomimy Cię również, jeśli pojawi się zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Pliki cookie i inne technologie, których używamy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Wybór wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

rzetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby przesyłać Ci spersonalizowane oferty * (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);

 • administrowanie i analizowanie naszej bazy klientów (zachowań i historii zakupów) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych / świadczonych produktów / usług;

 • prowadzenie ankiet dotyczących satysfakcji klienta;

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowania (cookies)

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.

 • Funkcjonalne pliki cookie - te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia zapewnienie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji następnym razem podczas komentowania.

 • Pliki cookie analityczne - te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej witryny i usług

 • Reklamowe pliki cookie - te pliki cookie służą do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane w serwisie przez sieci reklamowe za zgodą operatora serwisu. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. 

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma własną Politykę prywatności, z którą możesz zapoznać się  tutaj . Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z  Google Analytics .

 

Jeśli nie życzą sobie państwo, żeby na państwa komputerze przechowywane były "cookies" - trwałe czy też związane z sesją - możecie państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Nadal będziecie państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie. Jednak wyłączenie "cookies" może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. Proszę mieć świadomość, że wyłączenie "cookies" w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie "cookies" na wszystkich innych odwiedzanych przez państwa stronach.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

bottom of page